כאשר אני כותב אימייל אני י כול למען אותו לנמען אחד או לקבוצה של נמענים, בתוך חלון המייל ניתן ליצור היררכיה בין הנימענים.

אז מה זה בעצם אומר:

TO 
: למי ממוען המייל, הנמען או הנמענים הראשיים שהמייל מופנה אליהם.

(CC (Carbon Copy : העתק לנמען, במילים פשוטות המייל לא מופנה אליך ישירות אבל זה לידיעתך.

(BCC (Blind Carbon Copy : עותק מוסתר, כל נמען שיוכנס לשדה זה לא יראה ע”י הנמענים האחרים והם לא ידעו שהוא גם ממוען למייל, הוא יוכל לראות למי נשלח המייל בשדות TO ו CC אבל לא יוכל לראות למי עוד נשלח המייל במידה והיו עוד נמענים בשדה זה.

במידה ויש ברצונך לשלוח מייל לקבוצה גדולה של אנשים, אני ממליץ לשים את כל הנמענים בשדה BCC כדי למנוע חשיפה של כל הנמנענים אחד לשני וכדי למנוע טעות של תשובה למייל שתישלך לכל הרשימה בגלל שבטעות לחצו על “השב לכולם” ולא על “השב”.

ToCcBcc