TO…CC…BCC : מה זה? למה זה טוב לנו?

כאשר אני כותב אימייל אני י כול למען אותו לנמען אחד או לקבוצה של נמענים, בתוך חלון המייל ניתן ליצור היררכיה בין הנימענים. אז מה זה בעצם אומר: TO : למי ממוען המייל, הנמען או הנמענים הראשיים שהמייל מופנה אליהם. (CC (Carbon Copy : העתק לנמען, במילים פשוטות המייל לא מופנה אליך ישירות אבל זה לידיעתך. (BCC […]

ArchivedBook – חיפוש בפרופיל הפייסבוק

לאחר רישום ואישור האתר בפרופיל הפייסבוק שלך תינתן האפשרות לצפות בכל ההיסטוריה של פרופיל הפייסבוק שלך ושם חבריך, לצפות בכל התמונות, קטעי הוידאו, מקומות, עמודים ובקיצור כל מידע אפשרי שניתן לדלות מפרופיל הפייסבוק שלך, מאוד שימושי במידה ורוצים לחפש משהו ישן ובכלל.